“Drive-In Raf Sistemi” dediğimiz içine girilebilir raf sistemi, var olan depo alanının ve hacminin maksimum verimde kullanımını sağlayan, oldukça kullanışlı raf sistemlerinden biridir. Birbirine eş, aynı tip çok sayıda paletli ürünün stoklanması için verimli alan kullanımıyla büyük avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden ideal raf sistemlerinden biri de içine girilebilir raf sistemidir.

Drive-In raf sisteminin en büyük avantajı, var olan alanı %85’e kadar daha yüksek verimde kullanılabilir hale getirmesidir. Alan kullanımını maksimize ederken, raf aralarındaki koridorları da minimize etmektedir. Aynı zamanda ürünlerin giriş ve çıkışları kolaylıkla denetlenebilmektedir. Yükleme kanalları ise birbirden farklı ürünlerin depolanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu tip raf sistemlerinde raf kanallarına tek taraftan giriş çıkış yapılabilmekte; fakat istenildiği takdirde raf kanallarına çift yönden de giriş çıkış sağlanan uygulama eklenebilmektedir. Her iki yönden de giriş çıkış yapılabilen bu raf sistemine “drive through (içinden geçişli)” raf sistemi denilmektedir. Drive-In raf sistemine böyle bir ilave uygulama yapılması çok büyük avantajdır.

Kontrol edilebilir sıcaklık altında depolanması gereken ürünlerin olduğu durumlarda da içine girilebilir (drive-in) raf sistemleri -tıpkı dondurma depoları ve frigorifik depolar gibi- kullanılabilmektedir ve büyük kolaylık sağlamaktadır.

Drive-In (İçine Girilebilir) Raf Uygulamaları

Drive-In Raf Sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için bize ulaşın!