Lojistik Depo Yönetimi Eğitimi

Lojistik Depo Yönetimi Eğitimi

Prof. Dr. Murat Erdal ile Lojistik Sektörüne Dair Kapsamlı Bir Eğitim Programı

Lojistik Depo Yönetimi EğitimiEğitimin Amacı: Lojistik depo yönetimi eğitiminin amacı, tedarik zinciri yönetimi perspektifi içerisinde işletme depolama ve dağıtım faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik temel depo operasyon konularının incelenmesidir. Örnek olay (vaka) çalışmasına dayalı bir eğitim yöntemi izlenmektedir.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitime Kimler Katılabilir?

Lojistik depo yönetici ve personeli.

Lojistik Depo Yönetimi eğitiminde aşağıdaki temel sorulara cevap aranmaktadır:

 • Depo Yönetiminde; yer seçimi, bina, raf tasarımı, makine tercihleri, donanım, insan ve teknoloji faktörlerinde verimlilik nasıl sağlanır?
 • Tedarik zinciri operasyonları içerisinde lojistik ve depolamanın yeri ve önemi nedir?
 • Lojistik Bölümü için en uygun organizasyon yapısı hangisidir?
 • Şirket ulaştırma / lojistik / sevkiyat / depo departman organizasyonu nasıl olmalıdır?
 • Sevkiyat, yükleme, istifleme, dağıtım ve depo yönetiminde özellikli noktalar nelerdir?
 • Dış kaynak kullanımında nasıl bir yöntem tercih edilmeli?
 • Lojistik şirketleri ile ilişkilerde nelere dikkat edilir?

EĞİTİM İÇERİĞİ:

TEMEL DEPO TANIMI VE DEPO TÜRLERİ

Depo Kararları

 • Mülkiyet Biçimi
 • Depo Yer Seçimi
 • Depo Boyutları
 • Deponun Niteliği ve Ekipman SeçimiTemel Depo Türleri - Depolama Yöntemleri

DEPO OPERASYON YÖNETİMİ

Depo Süreçleri

 • Doğrudan Sevkiyat
 • Çapraz Sevkiyat
 • Ürün Girişi; Mal Kabul ve Depo İçi Sevkiyat
 • Fiziksel Depolama
 • Siparişlerin Alınması ve Operasyonel Planlama
 • Ürün Toplama Faaliyetleri ve Sipariş HazırlamaDepo Yönetimi Eğitimi
 • Ürün Çıkışı; Yükleme ve Sevkiyat
 • İade ve Dönüşlerin Toplanması

DEPO TASARIMI 

Depo Fiziki Yapısı

 • Depo Zemini
 • Havalandırma Sistemi
 • Depolamada Sıklıkla Kullanılan Çatı Tipleri
 • Rampa Tasarımı

Depo Yönetim Aşamaları

 • Stratejik Yönetim
 • Taktiksel Yönetim
 • Operasyonel Yönetim
 • Performans Yönetimi

 Depo Bölümü ve İşletme İçerisindeki Yeri

 • Sevkiyat (Filo) Bölümü ile İlişkiler
 • Üretim Bölümü ile İlişkiler
 • Satınalma Bölümü İle İlişkiler
 • Pazarlama ve Satış Bölümü ile İlişkiler
 • Muhasebe Bölümü ile İlişkiler
 • İnsan Kaynakları Bölümü ile İlişkiler

 DEPO RAF SİSTEMLERİ

 • Yığma Depolama Raf Sistemleri
 • Sırt Sırta Raf Sistemleri
 • Yüksek İrtifa Raf Sistemleri
 • İçine Girilebilir Raf Sistemleri
 • Mezzanin Raf Sistemleri
 • Dış Giydirme Raf Sistemleri
 • Hafif ve Orta Yük Raf Sistemleri
 • Konsol Kollu Raf Sistemleri
 • Paletli Kayar Raf Sistemleri
 • Kutulu Kayar Raf Sistemleri
 • Hareketli Raf Sistemleri
 • Yarı Otomatik Raf Sisteleri (Mekik Sistemler)
 • Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemleri (AS/RS)

Raf Tamir ve Bakım Faaliyetleri

Sektörel Raf Sistem Örnekleri

Depo Yönetim Sistemi (WMS)

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DEPO İŞLEVLERİ

 • Konsolidasyon
 • Ürün Ayrıştırma Operasyonları ve Çapraz Sevkiyat
 • Dağıtım Organizasyonu ve Perakende Sistemin Desteklenmesi
 • Sipariş Göre Ürün Birleştirme – Yeni Ürün Hazırlama
 • Üretimi Destekleme
 • Stok Tutma; Koruma ve Saklama

DEPO EMNİYET ve GÜVENLİĞİ

 • Depo Risk ve Tehlikeleri
 • Depolamada ve Taşımada Kullanılan İşaretler
 • Depolarda İlaçlama ve Dezenfekte İşlemleri
 • Depo Raf Bakım ve Kontrolleri

DEPO YÖNETİMİNDE MALİYET ve PERFORMANS YÖNETİMİ

ÖRNEK OLAY (VAKA) ÇALIŞMALARI